A

תקנון gift2you

1. מבוא

1.1 אתר gift2you המופעל ע"י חברת "gift2you – אנה מנזאן" ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים מודפסים בהתאמה אישית, פיתוח תמונות, הדפסה על קנבס ועוד .
1.2 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
1.3 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.4 עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

2. כללי
2.1 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים – אסורה בהחלט. העלאה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לשימוש בתכנים האמורים. עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.
2.2 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על החומרים המועלים לאתר.
2.3 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

3. הרכישה
3.1 האתר gift2you מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
3.2 ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
3.3 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
3.4 מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
3.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

4. אופן התשלום
4.1 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.
4.2 התשלום יתבצע ישירות לחברה.
4.3 מובהר בזאת כי החברה לא תאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בחברה.
4.4 המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
4.5 הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
4.6 מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
4.7 מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

5. החזרות וביטולים
5.1 ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה לפני התחלת העבודה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. ביטול עסקה למוצרים ללא הדפסה אישית בלבד, במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.
5.2 במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלוא הסכום של החיוב.
5.3 אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו (למוצרים רגילים ולא הדפסה אישית), הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
5.4 החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.
5.5 כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.
5.6 החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.

6. אספקה והובלת המוצר
6.1 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
6.2 החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 3-5 ימי עסקים.
6.3 החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
6.4 משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.

7. שירות לקוחות
7.1 בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה gift2you בטלפון 03-7437080 בימים: ראשון-חמישי בין השעות 9:00 / 18:00 , או בנייד 054-2562555 (אנה)
7.2 ניתן לפנות גם דרך המייל:  gift2youexpress@gmail.com בכל שעות היממה

  1. אחריות ושירות

8.1 ניתן לבטל או לשנות הזמנה כל עוד לא התחילה מלאכת הייצור, לאחר הייצור לא ניתן לבטל עוד.
8.2 האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
8.3 האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות "גיפט טו יו". החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
8.4 הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר

9. הרכישה של המוצר הפגום.
9.1 אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה ו/או שימוש שגוי.
9.2 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

10.אבטחת מידע ופרטיות
10.1 חברת gift2you, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת gift2you ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
10.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
10.3 החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
10.4 כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת gift2you או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-7437080 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

11. קניין רוחני
11.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה gift2you. סימן המסחר וכן שם המתחם הינם קניינם הבלעדי של החברה.
11.2 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של החברת gift2you בלבד.
11.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

12. לפני אישור ההזמנה
12.1 חובה לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. אחרי השלמת ההזמנה וביצוע תשלום, למוצרים בהם תוספת של תמונות או כל עיצוב אישי, לפי הדגמים באתר, תשלח ללקוח הגהה עם אופציית תצוגה מקדימה. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. לתמונות וקבצים מעוצבים לידי הלקוח כפי שהוא נשלחו, מפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.
12.2 בנוסף אין אחריות לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימאלי של עמודים או שטחי הדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, כמות עותקים מוזמנת וכד'.
12.3 יש לקחת בחשבון סטייה של עד % 15 בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.

13. דין וסמכות שיפוט
13.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.